Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Automatsvarvning i Gnosjöregionen

Automatsvarvning i GnosjöregionenNumera så är det många som ser till Gnosjöregionen för utveckling av komponenter i metall. Det här beror på att området har en uppsjö av verkstäder och företag som är världsmästare inom verkstadsteknik och inom formgivning. Man kan alltså säga att automatsvarvning Gnosjö är synonymt med hög kvalitet, snabbhet och innovation. Det spelar ingen roll om man behöver en enkel skruv eller en komplicerad detalj som sedan ska monteras under vatten – i Gnosjö finns kunskapen och förmågan att skräddarsy projekt utefter behov.

Framtidens automatsvarvning

När man talar om all form av industriautomation så är det viktigt att förstå att det här är ett område som är i ständig utveckling. Visst är det så att svensk industri har fått se en hel del av verksamheten flyttas utomlands där arbetskraft är billigare men det här betyder inte att den svenska industriverksamheten har förlorat respekt och anseende i världen. Tvärtom, i och med att områden som Gnosjöregionen kan erbjuda automatsvarvning och annan form av metallbearbetning där man jobbar med den allra senaste tekniken så har man möjlighet att leda världsutvecklingen. Det är på Gnosjös verkstäder som man implementerar de nya maskinerna och använder sig av automatsvarvar som klarar av sådant som man tidigare bara kunde drömma om. När man talar om framtidens automatsvarvar så är det mycket troligt att de kommer att stå på verkstäder i Gnosjö där det finns folk som klarar av att programmera och anpassa tillverkning i enlighet med nya krav och komplicerade ritningar.

Arbetet som svarvoperatör är livet på en pinne..Livet som automatsvarvare – livet på en pinne..

Det som en gång var ett regelrätt hantverk är idag så mycket mer. Dagens automat-svarvare ska gärna vara ingenjör med kunskap om datorer, programmering såväl som förståelse för metall som material och hur olika typer av delar kan tas fram. Vill man försöka sig på ett skämt kan man säga att livet som automatsvarvare är livet på en pinne..  Med en svarv så kan man numera jobba på ett sätt som möjliggör former som till exempel sfärer. Det är inte längre så att svarven bara kan röras från sida till sida. Den nya automatiken gör att man kan följa mycket komplicerade ritningar och enbart med hjälp av prototyper skapa delar som är i miniatyrformat eller gigantiska. Det här har lett till en arbetssituation där den som tycker om att tänka logiskt och kreativt får ständiga utmaningar och en stor tillfredsställelse på jobbet.

Välj rätt verkstad

När man ska ta fram delar för sitt projekt och automatsvarvning är den bästa tillverkningsmetoden så gäller det förstås att vända sig till rätt verkstad. I Gnosjöregionen så är det lätt att finna de företag och verkstäder som jobbar med den senaste tekniken eftersom de givetvis finns att finna online. Genom att kontakta möjliga leverantörer och presentera sitt projekt så kan man få stor hjälp och förslag på arbetsprocess samt pris. Allt detta kan man klara av via email och telefon men många tar sig ändå till Gnosjöregionens verkstäder och företag för att hälsa på och se precis hur den automatiska svarvningen går till. Besök Gnosjöregionens officiella hemsida www.gnosjoregion.se och läs mer om automatsvarvning.

Automatsvarvning av mässingsdetaljer

Metallbearbetning förr och nu

Man behöver inte leta speciellt länge för att hitta ett objekt i sin omgivning som är gjort av någon form av metall. Merparten av alla fortskaffningsmedel, byggnader och hemelektronik har stora inslag av metall i sina konstruktioner. Metallens betydelse går inte att ifrågasätta. Sedan flera årtusenden tillbaka när de första metallföremålen först togs i bruk, har människan använt sig av olika metoder för att bearbeta och forma metall för olika användningsändamål. Numera sker metallbearbetning alltmer sällan i en smedja eller smidesverkstad. Det traditionella hantverket har avtagit till förmån för moderna produktionsanläggningar med högteknologiska automationssystem.

Olika typer av metallbearbetning

Metallbearbetning är ett samlingsnamn för flera olika metoder som på olika sätt förändrar formen på ett metallföremål.  Man brukar dela in bearbetningen i tre underkategorier

  • Sammanfogande bearbetning.
  • Skärande bearbetning
  • Formande bearbetning

Sammanfogande bearbetning innebär att man genom olika tekniker sätter ihop metallbitar. Det kan man göra genom exempelvis lödning, svetsning eller nitning. Skärande bearbetning är vad det låter, man avlägsnar delar av metallen genom metoder som hyvling, svarvning eller fräsning. Formande bearbetning betyder att man deformerar metallen utan att ta bort material, genom till exempel gjutning, smide eller trycksvarvning.

Historia

Metallbearbetningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan för flera tusen år sedan upptäckte människan hur man utvann och bearbetade metall. Främst guld och koppar. De allra första tillbehör metallbearbetning brukade vara prydnader eller smycken som användes som statussymboler, eftersom metallföremål var väldigt sällsynta. De första vapnen var antagligen gjorda av koppar som tillverkats genom att metallen värmdes upp, för att sedan hamras till sin rätta form. Senare upptäcktes även nickel och tenn. Vid ungefär samma tidpunkt började gjutmetoden användas.

Att vi människor lärt oss att tillverka järn, har förstås haft stor betydelse. Järnets egenskaper gjorde det möjligt att tillverka hårda föremål såsom yxor, hackor och svärd. Under medeltiden kom järnet att spela en betydelsefull roll. Med hjälp av nya tekniker kunde man tillverka effektivare redskap än tidigare. Under 1600-1700-talet växte efterfrågan på järn. I Sverige började man utvinna järn ur gruvor uppe i de norra delarna av landet. Den svenska järnindustrin kom att spela en betydande roll för järnproduktionen i världen. Under mitten av 1700-talet stod Sverige för 30% av världens järnförsörjning.

Modern bearbetning

På 1800-talet började massproduktionen ta fart. Många nya bearbetningsmetoder för metall upptäcktes. Man lyckades bland annat tillverka stål med hjälp av elektricitet.  Sedan dess har mycket hänt, nya metoder för att bearbeta metall har upptäckts och utvecklats. Som till exempel fräsning, bockning, svetsning, lödning, skärning med mera. Teknikerna har förfinats och bearbetningen har blivit allt mer automatiserad. Dagens metallarbete utförs ofta av flera sammanlänkade maskiner med högteknologiska styrsystem. Produktionen går snabbare än någonsin tidigare och de moderna automationssystemen har banat vägen för det industrialiserade samhälle vi har i dag.

Du kan läsa mer om metallbearbetning här

Säker och smart gasskärning

Man skulle kunna kalla gasskärning för en teknik där man bränner stål. Om man ser på när någon skär med gas så kan det onekligen se så ut eftersom stålet som beskärs fattar eld och faller av i ett hav av glöd. Med tanke på att man har med så stora krafter att göra så gäller det förstås att jobba på ett säkert sätt och att förbereda arbetet så att man inte utsätter sig själv och andra för faror.

Är gasskärning bästa lösningen?

När det handlar om vanligt stål så kan gasskärning mycket väl vara den allra bästa lösningen. Man använder inte metoden för aluminium, rostfritt stål eller andra former av metall som inte lämpar sig för beskärning med skärare som innefattar en flamma. För att gasskärningen ska fungera så gäller det att jobba med rätt inställning. Man använder sig av gas som antänds och en stark stråle av syre som kommer att skära genom metallen som bränns och blir mjuk. Innan man bestämmer sig för att jobba med denna metod så ska man förstås se till att man har vägt för- och nackdelar så att det blir den allra bästa lösningen.

Viktiga säkerhetsåtgärder

När man ska skära med gas så gäller det att ha tillgång till följande:

  • Brandsläckare
  • Arbetskläder som inte fattar eld
  • Skor av läder
  • Skydd för ansikte och händer

Man ska också tänka på att aldrig jobba med gasskärning på en plats där det finns sådant som är lättantändligt. Cigaretter hör inte hemma på en bänk där man precis ska dra igång med beskärningen! Faktum är att det är riktigt bra om man kan jobba utomhus direkt mot jord eller lera men på verkstäder så inreder man förstås platser på ett sätt som gör att man kan jobba säkert, metodiskt och effektivt. Läs mer om gasskärning på Gnosjöregionens hemsida eller på www.skarandebearbetning.se.

Så fungerar robotsvetsning

Nuförtiden så kan man svetsa på lite olika sätt. Faktum är att det finns metoder som många kanske inte ens tänkt på som till exempel då man använder sig av kraftiga vibrationer som uppkommer av ljud för att få metalldelar att förenas. På engelska så kallas man svetsning för welding och många nyare tekniker har utvecklats utomlands men sedan förfinats på svenska verkstäder. Robot welding är samma sak som robotsvetsning och det här är en teknik där man, precis som det låter, använder sig av en robot för att ta hand om arbetet. Nu är det förstås så att roboten har en chef och styrman i form av en operatör som ser till att det hela går till på ett säkert men effektivt vis.

Robotsvetsning med operatör

När man måste använda sig av en robot för att svetsa så betyder det ofta att man arbetar med projekt som kan vara farliga att utföra för hand. Det här betyder att operatören som utför robotsvetsning måste vidta säkerhetsåtgärder och eventuellt stå bakom en nätvägg och styra arbetsprocessen för att inte utsättas för farliga rörelser och hetta. Operatören kan jobba med styrspakar såväl som datorprogram som kommunicerar med roboten som utför svetsarbetet. Det här ser enkelt ut men innebär många komplicerade processer samt god förmåga hos operatören att finna fel då de uppstår. Roboten som svetsar kan också jobba i par med en annan robot som flyttar och lyfter på de metallbitar som ska sättas ihop. Det här behöver man då det handlar om så pass stora metalldelar att en operatör aldrig hade kunnat lyfta dem för hand.

Läs mer om robotsvetsning här