Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Vad kan du tjäna på snabbavveckling?

När tiden för att avveckla ab kommer så har du möjlighet att välja snabbavveckling. Det här är en avvecklingsmetod som i grund och botten handlar om att du säljer ditt bolag för att låta ett annat bolag lägga ner det åt dig. Detta sker då ditt bolag är vilande och kan innebära flera viktiga fördelar.

Snabbavveckling är perfekt när du avskyr administrativt arbete

Du kanske drev en firma som erbjöd fräsning och svarvning av bästa sort och du kan det mesta om metallbearbetning. Men allt det ekonomiska skickade du till en revisor. När bolaget väl är vilande så har du inte mycket att göra med det och då kanske en avveckling på egen hand känns som för mycket att hantera.

Det ska sägas att likvidationer av bolag som är vilande inte alls är komplicerade. Du klarar detta på egen hand. Men du kan också välja snabbavveckling helt enkelt för att du tycker att det finns bättre saker än företagande att lägga din tid på.

[Läs mer…]

Med rörlaserskärning blir det inga kostnader för verktyg

När det ska skäras i rör så finns det idag en rad olika tillverkningsmetoder. Det är viktigt att beakta att skärande bearbetning kan bli mer eller mindre kostsamt beroende på metod. Med rörlaserskärning finns den stora fördelen att du slipper ta fram särskilda verktyg för arbetet. Det kan bli en stor besparing beroende på projekt.

Rörlaserskärning är snabb och effektiv

Med rörlaserskärning är det möjligt att jobba på ett mycket effektivt vis. När det gäller en produktion där det kommer att krävas lite mer komplexa former kan detta vara det bästa valet. Det kommer inte att krävas några särskilda verktyg ens när det ska till former som är lite mer avancerade.

En rörlasermaskin kan skära i enlighet med programmering. Det här är väldigt effektivt. Det krävs inte framtagning av verktyg för maskinen. Det spar inte bara pengar för att själva verktyget kostar att producera. Det blir ju även en snabbare process när det går att skära direkt i lasermaskinen. Tid är som alla vet också pengar!

Det går också att göra hål i rör med laserskärningen

Rörlaserskärning kan fungera fint för att få till rätt dimensioner på metallrör. Utöver detta är tekniken också en möjlighet för håltagning i rör. Det blir ju mycket lättare att komma åt med lasertekniken. Röret skadas inte och du får exakta dimensioner för stansningen.

Med bra rörlasermaskiner går det att göra hål i rör med mycket liten omkrets såväl som i större rör. Det går att jobba med samma lasermaskin för båda varianterna. Även här kan vi se fördelen av att slippa använda särskilda verktyg för varje beskärande projekt.

 

Välj en verkstad med rätt kompetens

Om du ska ta hål i eller skära till rör är det viktigt att du vänder dig till en verkstad med rätt kompetens. Ponera att alla verkstäder inte kan jobba med långa rör som överstiger flera meter i längd även då de är färdigbearbetade.

Den typ av laserskärningsmaskiner som finns på verkstaden kommer också att påverka vilka projekt som blir möjliga. Ibland kan det vara bra att vända sig till en verkstad som erbjuder fler metoder så att det går att använda rätt tillverkningsmetod för varje projekt.

Notera också att det finns verkstäder som kan jobba från projektstadium till verklig produktion. De kan vara med och planera och sedan hjälpa dig till rätt form av metallbearbetning som innebär god ekonomi och kortats möjliga ledtider.

Laserskärningen utvecklas vidare för framtida behov

Intressant att notera är att det har hänt en hel del med lasertekniken under senare år. Den utvecklas stadigt och lär fortsatt vara ett gott alternativ för olika typer av metallbearbetning. Det lär hända mer framöver med rörlaserskärning som kan vara en stor fördel för projekt där det är viktigt att få precision såväl som snabb produktion.

Skärande bearbetning med laser slår rekord 2022

Många gånger är det inte så dumt att snegla mot USA för att se en större bild av trender som är minst lika aktuella i Sverige och resten av världen. Under början av 2022 har nyheter om skärande bearbetning med laser i USA släppts. Och det var goda nyheter med fina utsikter för detta skrå.

Skärande bearbetning med lasermaskiner alltmer efterfrågat

Enligt rapporter så växer laserskärarmaskinmarknaden rekordartat i USA. Y-O-Y tillväxten ligger 2022 på 5,25%. I USA så förväntar man sig år 2022 en tillväxt på 1,25 miljarder dollar fram tills 2026. En viktig del av denna prognos har att göra med den förbättrade automatiken för laserskärarmaskiner som används för metall.

I Sverige finns det också gott om stöd för skärande bearbetning med laser och vi har sett att flera företag inom denna nisch har utvidgat under de senaste åren. Det är inte så att laser slår ut bearbetning med fräsning, svarvning och annan skärning. Snarare så rör det sig om att man finner nya möjligheter med lasermaskiner som blir alltmer flexibla och kostnadseffektiva.

Lasertekniken förbättras på flera sätt

Vi har nämnt automatiken som en orsak till att det går framåt för laserskärarmaskinmarknaden. En annan sak som har förbättrat arbetsprocessen för skärande bearbetning med lasermaskin är hjälpen av robotar.

När robotar kan ta hand om matning, rengöring av material och mer så går det att jobba mycket effektivare. Detta är ju sant för fler beskärningsmaskiner men får stor betydelse för lasertekniken som inte tidigare dragit så stor nytta av robotarnas kraft och intelligens.

Med CNC-teknik går det att automatisera och få snabbare processer. Det här är en viktig del i de automatiska lösningar som har lett till en större efterfrågan av laserskärarmaskiner inom metallbearbetningsindustrin.

Industrier efterfrågar laserbeskärningen i USA är:

  • Bilindustrin
  • Flygindustrin
  • Försvarsindustrin
  • Elektronikindustrin

Hur det går för dessa industrier får givetvis betydelse för lasermaskinernas fortsatta tillväxt. Men att det pekar uppåt är tydligt och samma trend gäller för Europa och får betydelse även för Svenska företag som erbjuder skärande bearbetning.

Helhetslösningar för utveckling av trådprodukter

När en trådprodukt ska planeras är det väldigt viktigt att ha en samarbetspartner som kan jobba med helhetslösningar för utvecklingen. Att få allt som krävs för att ta fram trådprodukter med rätt dimensioner och hög kvalitet är en stor fördel. Idag finns det svenska metallverkstäder som har moderna maskiner samt erfarenheten som krävs för ett perfekt stöd från planering till färdig trådprodukt.

Unika trådprodukter och standardlösningar

När vi ser på de sortiment som metallverkstäder kan erbjuda så blir det tydligt att mer avancerade tjänster har standardformat såväl som unika lösningar. Med moderna maskiner så är det möjligt att jobba med skärning som är utefter en helt unik mall och plan. Detta utan att arbetet kommer att ta längre tid eller bli mer komplicerat.

De bästa metallverkstäderna i Sverige jobbar snabbt och med goda resultat. De gör det enkelt för kunden och klarar av att ta fram trådprodukter från olika typer av metaller och med olika tjocklek.

Moderna maskiner gör det också möjligt att programmera i enlighet med en plan och då kan du som kund få precis som du vill ha. När det ska till en unik lösning så kan verkstaden tillverka de verktyg som ska användas. Detta är väldigt spännande.

Allting för produktionen under ett tak

En annan sak som gör att det går att få helhetslösningar för trådprodukter från svenska industriföretag är att de ofta samlar allt som krävs under ett tak. Vid sidan om specialmaskinen för bockning finns den svetsning som ska till för slutarbetet.

Det är detta som gör att den här typen av metallverkstäder kan hålla vad de lovar. Det går ju att ta hand om en produktion från dator till slutmontering under samma tak. Detta spar tid och gör det också mycket enklare att kommunicera omkring specifika behov då de uppstår.

Lång erfarenhet går hand i hand med modern teknik

Det ska också nämnas att vi idag kan dra stor nytta av modern tillverkning av trådprodukter som sammanför många års erfarenhet med den moderna tekniken. En verkstad som har bockat tråd sedan början av förra århundradet vet ju vad de sysslar med.

Visst, moderna operatörer av maskiner kanske inte kan bocka tråden för hand så som deras förfäder en gång gjorde. Men bara det att verkstaden har jobbat med materialen och produkterna under så många års tid får stor betydelse för slutresultatet. Det ger en pålitlighet som är viktig oavsett vad det är som ska produceras.

Summering

Det är smart att välja en verkstad som kan erbjuda helhetslösningar för utveckling av trådprodukter. Då blir det mycket enklare att planera och tillverka en produkt. Dessutom kan kostnaderna för den samma gå ner avsevärt tack vare att allt som krävs för produktionen finns under samma tak.

En likvidation är inte samma sak som konkurs

Det är inte ovanligt att beslutet om att lägga ner företag fattas då det inte finns personer i familjen som kan driva det vidare. För det lilla industriföretaget i Gnosjö fattades beslutet om likvidation med blandade känslor. Ägaren, Gunnar, tyckte förstås att det var lite trist att verksamheten inte skulle fortsätta men han var framförallt orolig för att likvidationen skulle uppfattas som en konkurs.

Likvidation är inte samma sak som konkurs

Det är viktigt att förstå att likvidation och konkurs inte är samma sak. När ett företag sysslat med skärning och svarvning är det inte så konstigt att man har mindre erfarenhet av företagande. Likvidationer kan vara helt fria från skulder och det dåliga rykte som följer med konkursen.

Om det är så att beslutet om att lägga ner har fattats i lugn och ro går det också att avveckla ab i lugn och ro. Det hela kan göras enligt konstens alla regler och dessutom behöver du inte själv stå för processen. Det var något som Gunnar verkligen uppskattade.

Gunnar valde snabbavveckling

Det var inte så att Gunnar inte kunde ta hand om avvecklingen på egen hand. Då han inte hade några anställda och ganska snabbt kunde sälja av industrimaskinerna fanns det ju inte så mycket att göra. Räkenskaperna var på sin plats men Gunnar kände att han ville lämna det hela på en gång.

Lösningen blev snabbavveckling som är en form av likvidation som sköts av ett annat bolag. Han sålde det vilande företaget till en bolagsservice som sedan tog över och likviderade. För Gunnar innebar det att han kunde syssla med annat och lämna det hela bakom sig.

En av industrimaskinerna för svarvning hade han plockat hem till verkstaden i källaren så att han kunde fortsätta svarva som hobby. Gunnar tänkte också att barnbarnen kanske skulle vilja lära sig och en dag ta upp verksamheten med ett nytt bolag. Drömmar får man ju ha!

Citadellet Bolagsservice kan inget om skärning

När bolag från industrisektorn vänder sig till Citadellet Bolagsservice är det inte för att få råd om skärande bearbetning. Citadellet kan nämligen ingenting om vare sig svetsning eller skärning. Det behöver de heller inte då deras kunder söker hjälp med avveckling eller nystart av bolag.

Citadellet Bolagsservice är vassa som moderna svarvar

Trots att Citadellet Bolagsservice inte kan någonting om hur verkstadsmaskiner som skär i metall ska drivas är de mångas första val för hantering av bolag. Det beror på att Citadellet under många år har hjälpt företagare att avsluta ab med snabbavveckling såväl som att komma igång med en gång med lagerbolag.

För att kunna göra detta krävs det igen kunskap om hur man skär i metall. Däremot är det viktigt att vara vass som beskärande verktyg vad gäller bolagshantering. Här är Citadellet Bolagsservice just vassa och det är därför som de klarar av likvidationer och bolagsregistreringar lätt och smidigt.

Råden du behöver

När du har jobbat hela ditt liv med metallbearbetning kan det kännas jobbigt att behöva sätta sig in i regler för hur man avvecklar bolag eller hur man kan registrera ett nytt företag. Då är det en stor hjälp att kunna vända sig till en bolagsservice som Citadellet som står tryggt och säkert med kunskap och erfarenhet.

Du får råden som du faktiskt behöver. Råden som kan spara pengar såväl som tid. De är proffs på företagande oavsett bransch. Det är allt du behöver av Citadellet. Och det är därför som de absolut inte måste kunna något om skärning.

Rörlaserskärning med fiber är ofta att föredra

När objekt ska beskäras med rörlaserskärning som fungerar med fiberteknik kommer det att gå snabbt. Det kan vi tacka den moderna tekniken för. Men hastigheten står inte nödvändigtvis i fokus då rörlaserskärningen ska tillämpas på detta vis. Det handlar mer om den tid det kommer att ta för att möta kraven som finns om specifikationer för laserbeskärningen.

Rörlaserskärning med fiber i ett nötskal

Idag är svensk metallindustri väl insatt i hur fiberlaserteknologin fungerar och vad den har att erbjuda. Man jobbar vidare med olika metoder som beskärning med gas, vattenskärning och mer, men lasertekniken är särskilt intressant då det är rör som ska behandlas.

Något som är viktigt att poängtera är att lasergeneratorn på en fiberlaser är mycket mindre om vi jämför med en traditionell CO2-resonator för laserskärning. Lasern skapas med samlingar av dioder som på liten yta kan ge krafter på mellan 600 och 1500 watt.

Med flera moduler kan man öka styrkan men det handlar fortfarande inte om särskilt stor yta för att få plats med operationen. Ljuset som genereras kanaliseras och förstärks via fiberoptikkablar. När ljuset kommer ut ur kabeln är det precis samma som då det genereras. Man förlorar ingen kraft på vägen!

Ljusets resa får betydelse

När vi ser på fiberlasertekniken blir det uppenbart att det där med ljusets resa får betydelse. Med CO2 tekniken behövs det bland annat speglar för att se till att ljuset ökar i intensitet. Det här är något som bidrar till förlust av både kraft och kvalitet på laserstrålen.

CO2 laser kräver mer energi och den är inte lika effektiv som fiberlasern. Speglarna som ska kylas ner kräver också mer kraft. Så fiberlasern tar inte bara upp mindre plats på golvet. Den drar mindre energi!

Fiberlasern klarar även tjockare material

Det var länge så att man trodde att fiberlasrar inte klarade tjockare material. Men idag kan rörlaserskärning ge goda resultat även i rör som är lite tjockare. Teknologin har utvecklats och det går att variera strålens bredd på ett smidigt sätt.

När tunnare material ska beskäras går det att välja en smalare stråle och tvärtom. Det här är något som gör att man ändå kan jobba lite snabbare med en och samma rörlasermaskin. Trots att detta inte står i fokus när det handlar om rörlaserskärning.

Höga krav på rörlasermaskinen

Det ställs höga krav på rörlasermaskinen. Den ska klara av variation. Det är inte ovanligt att man med rörlaserskärning tar fram olika typer av delar från ett rör. Maskinen måste klara av att hantera de olika delarna och skicka de vidare trots att det rör sig om så olika former och storlekar.

Det är viktigt att maskinen inte skadar delarna som skärs ut när de ska matas ut. Det här kan vara nog så besvärligt då det rör sig om mjukare metallmaterial som till exempel aluminium.

Viktigare än att delarna kommer ut snabbt är att de kommer ut med rätt form. På grund av detta är det inte alltid önskvärt att jobba i högsta tempo. Det är mycket viktigare att varje del håller kvalitet och kan användas vidare utan korrigering.

Från enkel svarv till automatsvarvning

Svarven används i flera olika sammanhang. Idag kan du beställa automatsvarvning från skickliga svenska företag som klarar av allt från plast till metall. Historiskt sätt har svarvning använts för trämaterial för att forma och förfina. I modern tid är det mycket vanligt att tekniken används för att till exempel få fram verktyg till olika typer av industrimaskiner.

Svarven kan användas på många olika sätt. Och idag finns det avancerade fleroperationsmaskiner som kombinerar svarvning med andra viktiga moment som till exempel stansning.

[Läs mer…]

Avveckla ab eller erbjuda svetsning?

Alltfler kunder begärde svetsning efter avklarad svarvning och Jannes lilla verkstad stod inför ett dilemma. Då han insåg att många helt enkelt vände sig till andra tillverkare för att även få svetsningen så kom frågan om det skulle bli dags att avveckla ab eller om man på något vis skulle få in svetsen på golvet.

Avveckla ab eller utveckla verksamheten

Frågan handlade i grund och botten om att välja mellan att avveckla ab eller utveckla. Om inget gjordes så såg det inte så ljust ut. Det var då egentligen bara en fråga om tid innan det skulle bli likvidation. Men det fanns ingen som skulle kunna ta på sig rollen som svetsare på företaget.

Legosvetsning

Janne började se närmre på alternativ. Det fanns en verkstad som svetsade inte långt från den egna industrilokalen. Kanske kunde man komma fram till ett bra samarbete. Det här var något som Janne genast började med.

Det visade sig att det gick alldeles utmärkt att få svetsningen från en annan part. Legosvetsningen gick så bra att flera kunder till och med kom tillbaka. Janne fick återigen hopp om framtiden och slutade tänka på en likvidation.

Svetsning i egen regi

Efter två års samarbete så var det äntligen dags för förändring. Janne ville ta steget vidare och erbjuda egen svetsning. Detta var möjligt då han hade en anställd som fick ta en kurs i svetsning och visade sig vara en naturbegåvning.

Nytt maskineri köptes in och så var utvecklingen ett faktum. Pengarna kom från de beställningar som kom in då man valde samarbetet med den andra verkstaden. Sedan så blev det ju inte så dyrt att låta en anställd utvecklas och göra mer på jobbet. Så det hela slutade med utveckling och inte med avveckling!

Trådprodukter som inte rostar

Det finns många sammanhang då vi kräver mer än styrka av metallen. När verkstäder som sysslar med skärning och annan form av metallbearbetning väljer metall så är rost en viktig punkt. För att trådprodukter av stål ska förbli starka länge så är det viktigt att de är gjorda med tanke på vad som händer då de kommer i kontakt med vatten.

[Läs mer…]