Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Skärande bearbetning med laser slår rekord 2022

Många gånger är det inte så dumt att snegla mot USA för att se en större bild av trender som är minst lika aktuella i Sverige och resten av världen. Under början av 2022 har nyheter om skärande bearbetning med laser i USA släppts. Och det var goda nyheter med fina utsikter för detta skrå.

Skärande bearbetning med lasermaskiner alltmer efterfrågat

Enligt rapporter så växer laserskärarmaskinmarknaden rekordartat i USA. Y-O-Y tillväxten ligger 2022 på 5,25%. I USA så förväntar man sig år 2022 en tillväxt på 1,25 miljarder dollar fram tills 2026. En viktig del av denna prognos har att göra med den förbättrade automatiken för laserskärarmaskiner som används för metall.

I Sverige finns det också gott om stöd för skärande bearbetning med laser och vi har sett att flera företag inom denna nisch har utvidgat under de senaste åren. Det är inte så att laser slår ut bearbetning med fräsning, svarvning och annan skärning. Snarare så rör det sig om att man finner nya möjligheter med lasermaskiner som blir alltmer flexibla och kostnadseffektiva.

Lasertekniken förbättras på flera sätt

Vi har nämnt automatiken som en orsak till att det går framåt för laserskärarmaskinmarknaden. En annan sak som har förbättrat arbetsprocessen för skärande bearbetning med lasermaskin är hjälpen av robotar.

När robotar kan ta hand om matning, rengöring av material och mer så går det att jobba mycket effektivare. Detta är ju sant för fler beskärningsmaskiner men får stor betydelse för lasertekniken som inte tidigare dragit så stor nytta av robotarnas kraft och intelligens.

Med CNC-teknik går det att automatisera och få snabbare processer. Det här är en viktig del i de automatiska lösningar som har lett till en större efterfrågan av laserskärarmaskiner inom metallbearbetningsindustrin.

Industrier efterfrågar laserbeskärningen i USA är:

  • Bilindustrin
  • Flygindustrin
  • Försvarsindustrin
  • Elektronikindustrin

Hur det går för dessa industrier får givetvis betydelse för lasermaskinernas fortsatta tillväxt. Men att det pekar uppåt är tydligt och samma trend gäller för Europa och får betydelse även för Svenska företag som erbjuder skärande bearbetning.