Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Med rörlaserskärning blir det inga kostnader för verktyg

När det ska skäras i rör så finns det idag en rad olika tillverkningsmetoder. Det är viktigt att beakta att skärande bearbetning kan bli mer eller mindre kostsamt beroende på metod. Med rörlaserskärning finns den stora fördelen att du slipper ta fram särskilda verktyg för arbetet. Det kan bli en stor besparing beroende på projekt.

Rörlaserskärning är snabb och effektiv

Med rörlaserskärning är det möjligt att jobba på ett mycket effektivt vis. När det gäller en produktion där det kommer att krävas lite mer komplexa former kan detta vara det bästa valet. Det kommer inte att krävas några särskilda verktyg ens när det ska till former som är lite mer avancerade.

En rörlasermaskin kan skära i enlighet med programmering. Det här är väldigt effektivt. Det krävs inte framtagning av verktyg för maskinen. Det spar inte bara pengar för att själva verktyget kostar att producera. Det blir ju även en snabbare process när det går att skära direkt i lasermaskinen. Tid är som alla vet också pengar!

Det går också att göra hål i rör med laserskärningen

Rörlaserskärning kan fungera fint för att få till rätt dimensioner på metallrör. Utöver detta är tekniken också en möjlighet för håltagning i rör. Det blir ju mycket lättare att komma åt med lasertekniken. Röret skadas inte och du får exakta dimensioner för stansningen.

Med bra rörlasermaskiner går det att göra hål i rör med mycket liten omkrets såväl som i större rör. Det går att jobba med samma lasermaskin för båda varianterna. Även här kan vi se fördelen av att slippa använda särskilda verktyg för varje beskärande projekt.

 

Välj en verkstad med rätt kompetens

Om du ska ta hål i eller skära till rör är det viktigt att du vänder dig till en verkstad med rätt kompetens. Ponera att alla verkstäder inte kan jobba med långa rör som överstiger flera meter i längd även då de är färdigbearbetade.

Den typ av laserskärningsmaskiner som finns på verkstaden kommer också att påverka vilka projekt som blir möjliga. Ibland kan det vara bra att vända sig till en verkstad som erbjuder fler metoder så att det går att använda rätt tillverkningsmetod för varje projekt.

Notera också att det finns verkstäder som kan jobba från projektstadium till verklig produktion. De kan vara med och planera och sedan hjälpa dig till rätt form av metallbearbetning som innebär god ekonomi och kortats möjliga ledtider.

Laserskärningen utvecklas vidare för framtida behov

Intressant att notera är att det har hänt en hel del med lasertekniken under senare år. Den utvecklas stadigt och lär fortsatt vara ett gott alternativ för olika typer av metallbearbetning. Det lär hända mer framöver med rörlaserskärning som kan vara en stor fördel för projekt där det är viktigt att få precision såväl som snabb produktion.

Rörlaserskärning med fiber är ofta att föredra

När objekt ska beskäras med rörlaserskärning som fungerar med fiberteknik kommer det att gå snabbt. Det kan vi tacka den moderna tekniken för. Men hastigheten står inte nödvändigtvis i fokus då rörlaserskärningen ska tillämpas på detta vis. Det handlar mer om den tid det kommer att ta för att möta kraven som finns om specifikationer för laserbeskärningen.

Rörlaserskärning med fiber i ett nötskal

Idag är svensk metallindustri väl insatt i hur fiberlaserteknologin fungerar och vad den har att erbjuda. Man jobbar vidare med olika metoder som beskärning med gas, vattenskärning och mer, men lasertekniken är särskilt intressant då det är rör som ska behandlas.

Något som är viktigt att poängtera är att lasergeneratorn på en fiberlaser är mycket mindre om vi jämför med en traditionell CO2-resonator för laserskärning. Lasern skapas med samlingar av dioder som på liten yta kan ge krafter på mellan 600 och 1500 watt.

Med flera moduler kan man öka styrkan men det handlar fortfarande inte om särskilt stor yta för att få plats med operationen. Ljuset som genereras kanaliseras och förstärks via fiberoptikkablar. När ljuset kommer ut ur kabeln är det precis samma som då det genereras. Man förlorar ingen kraft på vägen!

Ljusets resa får betydelse

När vi ser på fiberlasertekniken blir det uppenbart att det där med ljusets resa får betydelse. Med CO2 tekniken behövs det bland annat speglar för att se till att ljuset ökar i intensitet. Det här är något som bidrar till förlust av både kraft och kvalitet på laserstrålen.

CO2 laser kräver mer energi och den är inte lika effektiv som fiberlasern. Speglarna som ska kylas ner kräver också mer kraft. Så fiberlasern tar inte bara upp mindre plats på golvet. Den drar mindre energi!

Fiberlasern klarar även tjockare material

Det var länge så att man trodde att fiberlasrar inte klarade tjockare material. Men idag kan rörlaserskärning ge goda resultat även i rör som är lite tjockare. Teknologin har utvecklats och det går att variera strålens bredd på ett smidigt sätt.

När tunnare material ska beskäras går det att välja en smalare stråle och tvärtom. Det här är något som gör att man ändå kan jobba lite snabbare med en och samma rörlasermaskin. Trots att detta inte står i fokus när det handlar om rörlaserskärning.

Höga krav på rörlasermaskinen

Det ställs höga krav på rörlasermaskinen. Den ska klara av variation. Det är inte ovanligt att man med rörlaserskärning tar fram olika typer av delar från ett rör. Maskinen måste klara av att hantera de olika delarna och skicka de vidare trots att det rör sig om så olika former och storlekar.

Det är viktigt att maskinen inte skadar delarna som skärs ut när de ska matas ut. Det här kan vara nog så besvärligt då det rör sig om mjukare metallmaterial som till exempel aluminium.

Viktigare än att delarna kommer ut snabbt är att de kommer ut med rätt form. På grund av detta är det inte alltid önskvärt att jobba i högsta tempo. Det är mycket viktigare att varje del håller kvalitet och kan användas vidare utan korrigering.