Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Helhetslösningar för utveckling av trådprodukter

När en trådprodukt ska planeras är det väldigt viktigt att ha en samarbetspartner som kan jobba med helhetslösningar för utvecklingen. Att få allt som krävs för att ta fram trådprodukter med rätt dimensioner och hög kvalitet är en stor fördel. Idag finns det svenska metallverkstäder som har moderna maskiner samt erfarenheten som krävs för ett perfekt stöd från planering till färdig trådprodukt.

Unika trådprodukter och standardlösningar

När vi ser på de sortiment som metallverkstäder kan erbjuda så blir det tydligt att mer avancerade tjänster har standardformat såväl som unika lösningar. Med moderna maskiner så är det möjligt att jobba med skärning som är utefter en helt unik mall och plan. Detta utan att arbetet kommer att ta längre tid eller bli mer komplicerat.

De bästa metallverkstäderna i Sverige jobbar snabbt och med goda resultat. De gör det enkelt för kunden och klarar av att ta fram trådprodukter från olika typer av metaller och med olika tjocklek.

Moderna maskiner gör det också möjligt att programmera i enlighet med en plan och då kan du som kund få precis som du vill ha. När det ska till en unik lösning så kan verkstaden tillverka de verktyg som ska användas. Detta är väldigt spännande.

Allting för produktionen under ett tak

En annan sak som gör att det går att få helhetslösningar för trådprodukter från svenska industriföretag är att de ofta samlar allt som krävs under ett tak. Vid sidan om specialmaskinen för bockning finns den svetsning som ska till för slutarbetet.

Det är detta som gör att den här typen av metallverkstäder kan hålla vad de lovar. Det går ju att ta hand om en produktion från dator till slutmontering under samma tak. Detta spar tid och gör det också mycket enklare att kommunicera omkring specifika behov då de uppstår.

Lång erfarenhet går hand i hand med modern teknik

Det ska också nämnas att vi idag kan dra stor nytta av modern tillverkning av trådprodukter som sammanför många års erfarenhet med den moderna tekniken. En verkstad som har bockat tråd sedan början av förra århundradet vet ju vad de sysslar med.

Visst, moderna operatörer av maskiner kanske inte kan bocka tråden för hand så som deras förfäder en gång gjorde. Men bara det att verkstaden har jobbat med materialen och produkterna under så många års tid får stor betydelse för slutresultatet. Det ger en pålitlighet som är viktig oavsett vad det är som ska produceras.

Summering

Det är smart att välja en verkstad som kan erbjuda helhetslösningar för utveckling av trådprodukter. Då blir det mycket enklare att planera och tillverka en produkt. Dessutom kan kostnaderna för den samma gå ner avsevärt tack vare att allt som krävs för produktionen finns under samma tak.

Så fungerar robotsvetsning

Nuförtiden så kan man svetsa på lite olika sätt. Faktum är att det finns metoder som många kanske inte ens tänkt på som till exempel då man använder sig av kraftiga vibrationer som uppkommer av ljud för att få metalldelar att förenas. På engelska så kallas man svetsning för welding och många nyare tekniker har utvecklats utomlands men sedan förfinats på svenska verkstäder. Robot welding är samma sak som robotsvetsning och det här är en teknik där man, precis som det låter, använder sig av en robot för att ta hand om arbetet. Nu är det förstås så att roboten har en chef och styrman i form av en operatör som ser till att det hela går till på ett säkert men effektivt vis.

Robotsvetsning med operatör

När man måste använda sig av en robot för att svetsa så betyder det ofta att man arbetar med projekt som kan vara farliga att utföra för hand. Det här betyder att operatören som utför robotsvetsning måste vidta säkerhetsåtgärder och eventuellt stå bakom en nätvägg och styra arbetsprocessen för att inte utsättas för farliga rörelser och hetta. Operatören kan jobba med styrspakar såväl som datorprogram som kommunicerar med roboten som utför svetsarbetet. Det här ser enkelt ut men innebär många komplicerade processer samt god förmåga hos operatören att finna fel då de uppstår. Roboten som svetsar kan också jobba i par med en annan robot som flyttar och lyfter på de metallbitar som ska sättas ihop. Det här behöver man då det handlar om så pass stora metalldelar att en operatör aldrig hade kunnat lyfta dem för hand.

Läs mer om robotsvetsning här