Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Med rörlaserskärning blir det inga kostnader för verktyg

När det ska skäras i rör så finns det idag en rad olika tillverkningsmetoder. Det är viktigt att beakta att skärande bearbetning kan bli mer eller mindre kostsamt beroende på metod. Med rörlaserskärning finns den stora fördelen att du slipper ta fram särskilda verktyg för arbetet. Det kan bli en stor besparing beroende på projekt.

Rörlaserskärning är snabb och effektiv

Med rörlaserskärning är det möjligt att jobba på ett mycket effektivt vis. När det gäller en produktion där det kommer att krävas lite mer komplexa former kan detta vara det bästa valet. Det kommer inte att krävas några särskilda verktyg ens när det ska till former som är lite mer avancerade.

En rörlasermaskin kan skära i enlighet med programmering. Det här är väldigt effektivt. Det krävs inte framtagning av verktyg för maskinen. Det spar inte bara pengar för att själva verktyget kostar att producera. Det blir ju även en snabbare process när det går att skära direkt i lasermaskinen. Tid är som alla vet också pengar!

Det går också att göra hål i rör med laserskärningen

Rörlaserskärning kan fungera fint för att få till rätt dimensioner på metallrör. Utöver detta är tekniken också en möjlighet för håltagning i rör. Det blir ju mycket lättare att komma åt med lasertekniken. Röret skadas inte och du får exakta dimensioner för stansningen.

Med bra rörlasermaskiner går det att göra hål i rör med mycket liten omkrets såväl som i större rör. Det går att jobba med samma lasermaskin för båda varianterna. Även här kan vi se fördelen av att slippa använda särskilda verktyg för varje beskärande projekt.

 

Välj en verkstad med rätt kompetens

Om du ska ta hål i eller skära till rör är det viktigt att du vänder dig till en verkstad med rätt kompetens. Ponera att alla verkstäder inte kan jobba med långa rör som överstiger flera meter i längd även då de är färdigbearbetade.

Den typ av laserskärningsmaskiner som finns på verkstaden kommer också att påverka vilka projekt som blir möjliga. Ibland kan det vara bra att vända sig till en verkstad som erbjuder fler metoder så att det går att använda rätt tillverkningsmetod för varje projekt.

Notera också att det finns verkstäder som kan jobba från projektstadium till verklig produktion. De kan vara med och planera och sedan hjälpa dig till rätt form av metallbearbetning som innebär god ekonomi och kortats möjliga ledtider.

Laserskärningen utvecklas vidare för framtida behov

Intressant att notera är att det har hänt en hel del med lasertekniken under senare år. Den utvecklas stadigt och lär fortsatt vara ett gott alternativ för olika typer av metallbearbetning. Det lär hända mer framöver med rörlaserskärning som kan vara en stor fördel för projekt där det är viktigt att få precision såväl som snabb produktion.