Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Rörlaserskärning med fiber är ofta att föredra

När objekt ska beskäras med rörlaserskärning som fungerar med fiberteknik kommer det att gå snabbt. Det kan vi tacka den moderna tekniken för. Men hastigheten står inte nödvändigtvis i fokus då rörlaserskärningen ska tillämpas på detta vis. Det handlar mer om den tid det kommer att ta för att möta kraven som finns om specifikationer för laserbeskärningen.

Rörlaserskärning med fiber i ett nötskal

Idag är svensk metallindustri väl insatt i hur fiberlaserteknologin fungerar och vad den har att erbjuda. Man jobbar vidare med olika metoder som beskärning med gas, vattenskärning och mer, men lasertekniken är särskilt intressant då det är rör som ska behandlas.

Något som är viktigt att poängtera är att lasergeneratorn på en fiberlaser är mycket mindre om vi jämför med en traditionell CO2-resonator för laserskärning. Lasern skapas med samlingar av dioder som på liten yta kan ge krafter på mellan 600 och 1500 watt.

Med flera moduler kan man öka styrkan men det handlar fortfarande inte om särskilt stor yta för att få plats med operationen. Ljuset som genereras kanaliseras och förstärks via fiberoptikkablar. När ljuset kommer ut ur kabeln är det precis samma som då det genereras. Man förlorar ingen kraft på vägen!

Ljusets resa får betydelse

När vi ser på fiberlasertekniken blir det uppenbart att det där med ljusets resa får betydelse. Med CO2 tekniken behövs det bland annat speglar för att se till att ljuset ökar i intensitet. Det här är något som bidrar till förlust av både kraft och kvalitet på laserstrålen.

CO2 laser kräver mer energi och den är inte lika effektiv som fiberlasern. Speglarna som ska kylas ner kräver också mer kraft. Så fiberlasern tar inte bara upp mindre plats på golvet. Den drar mindre energi!

Fiberlasern klarar även tjockare material

Det var länge så att man trodde att fiberlasrar inte klarade tjockare material. Men idag kan rörlaserskärning ge goda resultat även i rör som är lite tjockare. Teknologin har utvecklats och det går att variera strålens bredd på ett smidigt sätt.

När tunnare material ska beskäras går det att välja en smalare stråle och tvärtom. Det här är något som gör att man ändå kan jobba lite snabbare med en och samma rörlasermaskin. Trots att detta inte står i fokus när det handlar om rörlaserskärning.

Höga krav på rörlasermaskinen

Det ställs höga krav på rörlasermaskinen. Den ska klara av variation. Det är inte ovanligt att man med rörlaserskärning tar fram olika typer av delar från ett rör. Maskinen måste klara av att hantera de olika delarna och skicka de vidare trots att det rör sig om så olika former och storlekar.

Det är viktigt att maskinen inte skadar delarna som skärs ut när de ska matas ut. Det här kan vara nog så besvärligt då det rör sig om mjukare metallmaterial som till exempel aluminium.

Viktigare än att delarna kommer ut snabbt är att de kommer ut med rätt form. På grund av detta är det inte alltid önskvärt att jobba i högsta tempo. Det är mycket viktigare att varje del håller kvalitet och kan användas vidare utan korrigering.

Säker och smart gasskärning

Man skulle kunna kalla gasskärning för en teknik där man bränner stål. Om man ser på när någon skär med gas så kan det onekligen se så ut eftersom stålet som beskärs fattar eld och faller av i ett hav av glöd. Med tanke på att man har med så stora krafter att göra så gäller det förstås att jobba på ett säkert sätt och att förbereda arbetet så att man inte utsätter sig själv och andra för faror.

Är gasskärning bästa lösningen?

När det handlar om vanligt stål så kan gasskärning mycket väl vara den allra bästa lösningen. Man använder inte metoden för aluminium, rostfritt stål eller andra former av metall som inte lämpar sig för beskärning med skärare som innefattar en flamma. För att gasskärningen ska fungera så gäller det att jobba med rätt inställning. Man använder sig av gas som antänds och en stark stråle av syre som kommer att skära genom metallen som bränns och blir mjuk. Innan man bestämmer sig för att jobba med denna metod så ska man förstås se till att man har vägt för- och nackdelar så att det blir den allra bästa lösningen.

Viktiga säkerhetsåtgärder

När man ska skära med gas så gäller det att ha tillgång till följande:

  • Brandsläckare
  • Arbetskläder som inte fattar eld
  • Skor av läder
  • Skydd för ansikte och händer

Man ska också tänka på att aldrig jobba med gasskärning på en plats där det finns sådant som är lättantändligt. Cigaretter hör inte hemma på en bänk där man precis ska dra igång med beskärningen! Faktum är att det är riktigt bra om man kan jobba utomhus direkt mot jord eller lera men på verkstäder så inreder man förstås platser på ett sätt som gör att man kan jobba säkert, metodiskt och effektivt. Läs mer om gasskärning på Gnosjöregionens hemsida eller på www.skarandebearbetning.se.