Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Från enkel svarv till automatsvarvning

Svarven används i flera olika sammanhang. Idag kan du beställa automatsvarvning från skickliga svenska företag som klarar av allt från plast till metall. Historiskt sätt har svarvning använts för trämaterial för att forma och förfina. I modern tid är det mycket vanligt att tekniken används för att till exempel få fram verktyg till olika typer av industrimaskiner.

Svarven kan användas på många olika sätt. Och idag finns det avancerade fleroperationsmaskiner som kombinerar svarvning med andra viktiga moment som till exempel stansning.

Historien bakom automatsvarvning

Automatsvarvning bygger på en uråldrig teknik. Svarven som verktyg anses ha kommit till i det gamla Egypten. Svarven användes också av syrier och greker långt innan någon ens visste vad elektricitet var. De gamla romarna fick nys om svarven och utvecklade konceptet.

Under medeltiden spred sig kunskapen om svarvning över hela Europa. Den fanns där och användes främst för att bearbeta trämaterial. Det var under den industriella revolutionen som den automatiska tekniken blev aktuell. När elektroniken blev en integrerad del av verkstadsproduktionen var automatsvarvningen ett faktum.

Svarvens utveckling

De allra första svarvarna var mycket enkla verktyg. De krävde två personer för att fungera. En person fick snurra på träbiten med ett rep medan den andra personen formade träet med ett skarpt verktyg. Hanteringen av svarven utvecklades med hjälp av olika tekniker. Man använde till exempel hästar för att driva maskinen på ett effektivare sätt.

Under den industriella revolutionen hämtades kraften från ångmaskiner såväl som från vattenhjul. Med bättre källor till kraft gick det att snurra på stycket som skulle svarvas snabbare. Det var också något som förbättrade precisionen.

Datorerna förändrar allt

Idag jobbar många svenska verkstäder med automatsvarvning som styrs med CNC-tekniken. Det här är datorteknik som gör det möjligt att lägga in detaljerade instruktioner i en dator. Därefter kan datorn tala om för svarven vad den ska göra. Det kan ses som en självklarhet idag men är givetvis genialt.

Med moderna datorer som integreras i svarvarna blir allt möjligt. Det handlar inte bara om själva formgivningen. Datortekniken gör det också enklare att sköta svarven på rätt sätt. Verktyg byts i tid och produktionen kan fortskrida utan avbrott.

Den moderna automatsvarven ger fördelar

Modern automatsvarvning ger många fina fördelar. Den är precis och mycket kostnadseffektiv. Det krävs inte längre händer som tar i material eller de verktyg som ska svarva. Säkerheten för de som jobbar på verkstaden är därmed optimal.

Moderna automatsvarvar spar på tid och pengar. Med mindre svinn av material blir processen otroligt kostnadseffektiv. Det är också en fördel att den fungerar med så många olika typer av material. På så vis kan man välja bästa möjliga material för varje projekt.