Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Så fungerar robotsvetsning

Nuförtiden så kan man svetsa på lite olika sätt. Faktum är att det finns metoder som många kanske inte ens tänkt på som till exempel då man använder sig av kraftiga vibrationer som uppkommer av ljud för att få metalldelar att förenas. På engelska så kallas man svetsning för welding och många nyare tekniker har utvecklats utomlands men sedan förfinats på svenska verkstäder. Robot welding är samma sak som robotsvetsning och det här är en teknik där man, precis som det låter, använder sig av en robot för att ta hand om arbetet. Nu är det förstås så att roboten har en chef och styrman i form av en operatör som ser till att det hela går till på ett säkert men effektivt vis.

Robotsvetsning med operatör

När man måste använda sig av en robot för att svetsa så betyder det ofta att man arbetar med projekt som kan vara farliga att utföra för hand. Det här betyder att operatören som utför robotsvetsning måste vidta säkerhetsåtgärder och eventuellt stå bakom en nätvägg och styra arbetsprocessen för att inte utsättas för farliga rörelser och hetta. Operatören kan jobba med styrspakar såväl som datorprogram som kommunicerar med roboten som utför svetsarbetet. Det här ser enkelt ut men innebär många komplicerade processer samt god förmåga hos operatören att finna fel då de uppstår. Roboten som svetsar kan också jobba i par med en annan robot som flyttar och lyfter på de metallbitar som ska sättas ihop. Det här behöver man då det handlar om så pass stora metalldelar att en operatör aldrig hade kunnat lyfta dem för hand.

Läs mer om robotsvetsning här