Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Gänglåsning en viktig del av en bra konstruktion

När man tillverkar maskiner och produkter av metall så är det viktigt att de kommer att klara av de påfrestningar som uppstår naturligt då de används. Oavsett om det rör sig om en maskin som är till för skärande bearbetning eller en motor i en bil så är det otroligt viktigt att man använder sig av rätt gänglåsning för fästelement. Det här är nämligen något som kan förlänga maskinens och bilens liv avsevärt och se till att man får den användning som man är ute efter.

Gänglåsning som man kan lita på

Med gängsäkring så vill man uppnå flera viktiga saker. En skruv bör inte lossna bara för att den utsätts för vibrationer så som är fallet med olika typer av verkstadsmaskiner som till exempel rundbordsautomater. Genom att använda gänglåsning, som också kallas för locitite, så får man en täthet som förhindrar att fästelementet sakta luckras upp av vibrationerna. Man får helt enkelt en konstruktion som man verkligen kan lita på.

Det kan ju även vara så att man behöver ett gott skydd mot olika typer av vätskor. I en bilmotor så ska skruvarna klara av vatten såväl som olja. Här gäller det att man har valt den typ av loctite som kommer att ge rätt typ av skydd. Man behöver mer styrka då det handlar om olika typer av oljor som kan vara vanligt förekommande just i en bilmotor. Det kan ju bli farligt med fästelement som släpper i en bil så här är det verkligen av högsta vikt att man väljer gänglåsningen med rätt kraft.

ganglasning

Man kan byta ut skruvar själv

Numera så är det inte så svårt att själv använda gängtätning för att byta ut skruvar på en maskin eller ett fordon som man vill ta hand om. Loctite är lätt att få tag på och den kommer i behändiga förpackningar som gör att man själv kan stryka på ett lager i gängan där man vill fästa delar vid varandra. Innan man gör detta så är det förstås viktigt att man noga undersöker vilken typ av gänglåsning man bör använda och hur den ska appliceras på rätt sätt.

Det kan ju även vara så att man ska montera av en skruv som har gänglåsning som är permanent och då är det viktigt att man vet hur man går till väga för att få bort fästelementet utan att skada maskinen. Ska man använda samma fästelement igen så är det verkligen viktigt att nedmonteringen inte tär på det!

Hur stark loctite man behöver beror på vad som ska fästas. Man brukar använda starkare typer då det rör sig om bilar och VVS medan elektriska apparater som datorer inte behöver samma styrka. Ju mer det kommer att vibrera och ju mer olja och vatten som maskinen utsätts för, desto bättre gängsäkring bör man ha.