Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Fördelar och en nackdel med servopressar

Arbetet med servopressar betyder i grund och botten att man istället för ett svänghjuls rörelseenergi använder en servomotor. Det här bör vara en motor med rejäl kraft för att tillverkningen ska bli effektiv. Det kan till och med vara så att man använder sig av ett helt gäng servomotorer för att klara arbetet med tyngre material.

Stora fördelar med servopressar

Det finns en hel del fördelar med servopressar och en av de främsta är att de ger så stor flexibilitet. Men det finns mer att säga om servopressens plus.

Snabbare produktion

I och med att man kan jobba snabbare med servopressen så kan man få fram mer på kort tid. Det som är så smart med den här pressen är att den är justerbar. Det går att jobba i olika hastighet för olika moment. Det betyder att man kan undvika att gå för fort fram när det finns risk för bristningar i materialet och sedan öka på takten.

En vanliga svänghjulspress har inte den här förmågan. Den kommer att hålla samma hastighet under hela produktionen. Det betyder att den måste gå så långsamt som krävs för att det kritiska momentet under arbetsfasen ska klaras av. Då tar det längre tid att bli klar.

Så bättre produktivitet är ett resultat av att jobba med servopressar. Det påverkar budget för tillverkningen på ett mycket positivt sätt.

Minsta möjliga slaglängd

Det är också så att man kan dra ner slaglängden till minimal med en servopress. Man slipper alltså använda verktyg som jobbar i slaglängd som är onödigt lång. Det här är ytterligare en anledning till att man med denna press kan jobba så snabbt. Cykeltiden blir minimal och då får man fram mer på kortare tid. Mycket bra för ekonomin!

Mindre kostnader för verktyg

Vi måste också ta upp att det kostar mindre med verktyg för servopressen. Slitage minimeras då det går att använda verktygen på ett optimalt sätt. Dessutom så är det så att man har minskade vibrationer i servopressens verktyg. Det är givetvis något som bidrar till att man inte måste byta dem lika ofta som i andra äldre varianter av slagpressar.

Många gånger så kan man använda samma verktyg för olika projekt. Det går att anpassa och få ut mycket mer av varje verktyg. Det är praktiskt och spar tid.

Bättre arbetsplats för operatörer

När man kan köra på ett smartare sätt och minska vibrationer så är det också trevligare för operatörer. De som finns omkring maskinen blir inte utsatta för samma höga ljudnivå som annars är vanligt förekommande vid den här typen av arbete.

En enda nackdel

Det finns egentligen bara en enda nackdel med servopressar och det är att de kan vara mycket dyra. Detta även då det rör sig om en begagnad servopress. Det gäller alltså att vara redo för en större investering för att få alla de fördelar som nämns ovan. Men på sikt så kan det ju betala sig.