Välkommen till bloggen om skärande bearbetning. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

En bättre arbetsplats med säkra förpackningsmaskiner

En bättre arbetsplats med säkra förpackningsmaskiner

Numera så finns det smarta lösningar för förpackning som gör att man kan använda sig av en egen sträckfilmsmaskin eller tejpmaskin för att slå in delar och produkter och skicka vidare. Men moderna förpackningsmaskiner ska hanteras på rätt sätt och de bör komma med teknik som garanterar säkerhet. Trots att förpackningsarbetet kan se nog så enkelt ut så är det så att detta arbetsmoment kräver minst lika mycket säkerhetstänk som då man sysslar med skärande bearbetning.

Förpackningsmaskin

Säkra förpackningsmaskiner

Tanken med att ha en egen förpackningsmaskin är förstås att man ska slippa lägga ut detta arbete på ett annat företag och därmed minska på utgifter samt öka produktiviteten. Man skulle kunna få intrycket av att säkerhetstänket drar ner på produktivitet eftersom det kräver vissa procedurer som kan kräva lite mer tid och kanske extra utrustning. Men faktum är att moderna förpackningsmaskiner har säkerheten som en del av sin konstruktion och därmed så är detta inget som kommer att påverka produktionstakt eller resultat på ett negativt sätt.

Något som gör att sträckfilmsmaskiner och tejpmaskiner blir särskilt säkra och smidiga att använda sig av är systemegenskaper som man kan bygga ut och anpassa till den produktion som är aktuell för förpackning. När man kan ställa in rätt värden så fortsätter produktiviteten att vara hög, kanske till och med högre än normalt, samtidigt som man har god koll på vad maskinen gör och kommer att göra.

Sensorer är en bra hjälp

Något som är mycket viktigt för säkerheten är väl fungerande sensorer. Med sensorerna så får man snabbt information om något som kanske inte är som det ska. Med varningssystem på plats så kan man snabbt rätta till eventuella problem och det gör att man tar bättre hand om förpackningsmaskinen och att man slipper göra om alltför många förpackningar då man kunde avsluta processen i tid. Med moderna sensorer så kan man lätt få den här informationen som en del av ett överordnat styrsystem så att man hela tiden kan hålla koll på en komplett förpackningsprocess.

Utrustning som flyttas

Just när man jobbar med metallbearbetning så finns det ju ofta en grundläggande kunskap och erfarenhet av säkerhetsutrustning som man många gånger kan flytta. Man kan till exempel behöva skyddsgrindar även då man jobbar med förpackningsmaskinen och då ska man betänka hur kabeldragning kan ske på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt vis. Detta särskilt då man kanske flyttar på utrustningen för att på så vis effektivisera arbetsprocesser. Det kan ju vara mycket smidigt att jobba med förpackningsmaskiner som kan placeras som sista station på en arbetslinje så att man slipper tunga lyft och delar som måste placeras om på ett komplicerat vis.

God kunskap om maskindrift

Programvaran som styr förpackningsmaskiner bör också vara enkel att förstå och använda sig av. Det är klart att man måste se till att de operatörer som driver igenom arbetsprocesserna är tillräckligt kunniga för att hantera programvaran men det är alltid en fördel med program som inte är för komplicerade och tydliga displayer. Beroende på hur avancerad en sträckmaskin är så kan man behöva mer kunskap och kanske investera i en kurs för att öka både produktivitet och säkerhet.

Konsekvenser av låg säkerhet

Låt oss inte glömma bort att det som kan hända till följd av problem med industrimaskiner som inte är säkra kan kosta en hel del. Om en brand uppstår i en industrimaskin så är det ju inte bara produkterna som tillverkas och hanteras som kan förstöras. Med hög säkerhet så upptäcker man situationer som kan leda till farliga scenarion i tid så att man slipper den här typen av katastrofer. Med tanke på detta så är det inte så dumt att investera i förpackningsmaskiner som har säkerhetstekniken som krävs och att se till att de som jobbar med produktionen är väl insatta i teknik och arbetsmetoder. Det här är tid och pengar som man har igen då arbetet kan flyta på ostört och produkter och delar förpackas på ett mycket effektivt vis.